PRIVATUMO POLITIKA

 

I. Bendrosios nuostatos
1. Ši privatumo politika reglamentuoja Kauno jėzuitų gimnazijos (toliau – KJG) lankytojų (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

 

II. Vartotojai
2. Naudotis svetaine gali visi veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų įgalioti atstovai;

 

III. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
3. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
4. KJG internetinėje svetainėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad KJG juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
5. KJG vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
5.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
5.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
5.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
5.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi taisyklių;
5.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
5.3.3. KJG yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
5.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia KJG.
5.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
5.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
5.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
5.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
5.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

IV. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
6. KJG pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
7. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
8. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
8.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
8.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.
9. KJG, gavus Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paštu: Rotušės a. 9, LT 44280 Kaunas).

 

VI. Slapukai
10. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju, kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamasis KJG svetaine sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.

 

VII. Baigiamosios nuostatos

11. KJG turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje.
12. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami KJG svetainėje.
13. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs prarandate teisę naudotis KJG svetainės paslaugomis.
14. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės KJG svetainės paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

 

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting