Socialinė veikla

SOCIALINĖ VEIKLA

 

Gimnazija socialinės patirties ugdymą, pagrįstą šv. Ignaco pedagogika, suvokia kaip prioritetinį švietimo uždavinį.

 

Programos tikslas:

Ugdyti mokinių psichosocialinius įgūdžius ir sudaryti sąlygas įgyti socialinę patirtį atliekant praktiką miesto ligoninėse, neįgaliųjų dienos centruose, senelių namuose, vaikų darželiuose, vienuolynuose ir t.t.

 

Socialinės veiklos praktika, kaip socialinė tarnystės, įgyvendinama abipusiu gimnazijos ir mokinių įsipareigojimu:

 • I-II klasių gimnazistai privalo atlikti socialinės veiklos praktiką gimnazijoje ar už jos ribų per metus ne mažiau kaip 40 val.;
 • III klasės gimnazistai – 10 darbo dienų praktikos ciklą vienoje institucijoje, iš viso bent 60 val.
 • I-III klasių mokiniai socialinės praktikos vietą renkasi savarankiškai; socialinės veiklos praktiką reikia atlikti ir atsiskaityti iki mokslų metų pabaigos;
 • 5-8 klasių mokiniai turi atlikti 5 valandas per mokslo metus;
 • 5-8 klasių socialinę praktiką koordinuoja 5-8 klasių kuratorė ir socialinė pedagogė;
 • I-III gimnazijos klasių socialinę praktiką koordinuoja socialinės praktikos koordinatorius;
 • Mokinių socialinė praktika įgyjama ligoninėse, neįgaliųjų dienos centruose, senelių namuose, vaikų darželiuose, vaikų dienos centruose, vienuolynuose ir t.t.,
 • 5-8 klasių socialinę praktiką e-dienynuose pildo klasių auklėtojai;
 • I-III gimnazijos klasių socialinę praktiką e-dienyne pildo socialinės praktikos koordinatorius;
 • Socialinė veikla vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
 • Socialinės praktikos įskaita vertinama, vadovaujantis įrašais socialinės praktikos įskaitos lape (Gimnazisto dienoraštyje).
 • I-III gimnazijos klasių mokiniams skiriama 1 pamoka per du mėnesius socialinės veiklos refleksijai atlikti.
 • 5-III mokiniams balandžio mėnesį skiriama 1 „Socialinės veiklos diena“ iš kultūrinių pažintinių dienų, 5-8 klasių mokiniams socialinei veiklai atlikti, o I-III klasių mokiniams socialinei refleksijai atlikti.

 

Socialiniai partneriai:

Kauno kurčiųjų darželis mokykla, Kauno lopšelis darželis „Ąžuoliukas“, Kauno lopšelis darželis „Ežiukas“, Kauno lopšelis darželis „Gintarėlis“, Kauno katalikiškos krypties 75-asis lopšelis darželis, Kauno Aleksoto darželis mokykla, Lietuvos Caritas projektas vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras, Kauno miesto savivaldybės vaikų globos namai, Išlaužo vaikų dienos centras, Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės vaikų dienos centras, Kauno Panemunės senelių namai, VšĮ Kauno apskrities ligoninė, Kauno miesto slaugos ligoninė, VšĮ Kauno mažasis teatras, Kauno valstybinis dramos teatras, Kauno valstybinė filharmonija, Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacija (Pažaislio vienuolynas), Samariečių bendrija, Zoologijos sodas, J.Zikaro muziejus ir t.t.

 

Už socialinės veiklos organizavimą atsakingi:

 • 5-8 klasių socialinės veiklos praktiką koordinuoja socialinė pedagogė Rūta Balčiūnaitė.
 • I-III gimnazijos klasių socialinę praktiką koordinuoja socialinės praktikos koordinatorius Mindaugas Dijokas SJ.
1

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting