Olweus

Kauno-Jezuitu-gimnazija

Olweus patyčių ir smurto mažinimo programos įgyvendinimas gimnazijoje


Norime pasidžiaugti, jog ir mūsų gimnazijoje nuo 2008 rudens pradėjome vykdyti Olweus patyčių ir smurto mažinimo programą. Programos tikslas - sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

 

Patyčios (angl. bullying) - tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus bendraamžių elgesys, nukreiptas į silpnesnį vaiką, siekiant jam sukelti fizinį arba emocinį skausmą.

„Olweus programą nuo 2008 m. bendrojo lavinimo mokyklose diegia ir įgyvendina Švietimo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Ši programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 - 2010 m. programos įgyvendinimo priemones."

Programa buvo įgyvendinama 18 mėnesių, kurių metu visi gimnazijos darbuotojai aktyviai dalyvavo programoje. Programos metu buvo siekiama, jog visas gimnazijos personalas sugebėtų pastebėti, atpažinti ir tinkamai reaguoti į patyčias.

„Olweus programos veiklos rezultatas - pagerėjęs mikroklimatas, šiltesni bendruomenės santykiai gimnazijoje bei laimingesni vaikai."

Prieš patyčias nukreiptos klasės taisyklės:

 • Mes nesityčiosime iš kitų.
 • Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.
 • Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje ir/arba namuose.

Nuo 2011 m. mokyklą dalyvauja Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS).

Kauno jėzuitų gimnazijoje OPKUS laikotariu buvo organizuojamos šios veiklos: 5 MSG per moklso metus, po 2 tikslines klasės valandėles patyčių temomis kas mėnesį (5-II kl.) ir daugelis kitų renginių, pagal esamus OPKUS įsipareigojimus.

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo laikotarpiu, gimnazija palaikė programos diegimo metu įsisavintus ir tapusius mokyklos dalimi šios programos komponentus (MSG susirinkimai, Olweus programos klasės valandėlės ir kt.). Įdiegusi OPKUS, mokykla turėjo galimybę tapti sertifikuota Olweus mokykla.

2012 m. rugsėjo 28 d. gimnazija tapo sertifikuota OLWEUS mokykla ir gavo sertifikatą 2012-2014 metams. Gimnazijoje ir toliau yra taikoma Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema.

Daugiau informacijos apie programą, atsakymus į klausimus:

Kokios yra patyčių pasekmės?

Kaip sužinoti, kad iš jūsų vaiko tyčiojasi kiti?

Ką turėtumėte daryti, jei manote, jog iš jūsų vaiko tyčiojamasi?

Kaip reikėtų elgtis, jei jūsų vaikas tyčiojasi iš kitų?

O jei jūsų vaikas nedalyvauja patyčiose?

 

Rekomendacijas tėvams ir mokiniams galite rasti čia:

 1. 1. Laiškas tėvams. pdf
 2. 2. Jeigu Jūsų vaikas tyčiojasi. pdf
 3. 3. Jeigu Jūsų vaikas matė patyčias. pdf

 

Jeigu Jūsų vaikas patiria patyčias ar jaučiasi nesaugus gimnazijoje, ar žinote, jog kiti mokiniai netinkamai elgiasi – nelikite vieni – Jūsų visuomet laukia klasės auklėtoja/s, specialistų komanda (daugiau informacijos „Mokinio dienoraštyje 2013-2014 m. m.“ arba www.kjg.lt).

VEIKLOS STANDARTAS 2012-2014 m. m.

 1. Du kartus per metus organizuoti viso personalo susirinkimus, apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje jau įgyvendintas ir ateičiai numatytas patyčių prevencijos priemones.
 2. Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau, kaip penkis MSG susitikimus.
 3. Naujiems darbuotojams organizuoti mažiausiai vienos dienos trukmės įvadinius OPPP mokymo kursus.
 4. Mokymų apklausą Olweus klausimynu vykdyti vieną kartą per mokslo metus.
 5. Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą per mokslo metus.
 6. Klasių vadovams ir/arba kitiems darbuotojams kiekvieną mėnesį vesti ne mažiau nei dvi Olweus klasės valandėles (patyčių ir panašiomis temomis).
 7. Kiekvienais metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau ne dvejose mokinių tarybos susirinkimuose.
 8. Patyčių tema tapti įprastine pokalbių su mokiniais tema.
 9. Kiekvienais metais išsamiai informuoti tėvus/globėjus apie mokyklos patyčių prevencijos ir problemų sprendimo darbą bent viename klasės tėvų susirinkime bei bendruose tėvų ir mokytojų susitikimuose.
 10. Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti naudotis OPPP procedūromis, sprendžiant patyčių atvejus.

Nuorodos:

http://www.sppc.lt/ - Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

http://www.bepatyciu.lt - Be patyčių

http://www.vaikulinija.lt/ - Vaikų linija

title Filter     Rodyti ekrane po 
#
 

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting