Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros plėtra

pletra

Projektas

„Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros plėtra“

Nr. VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-00

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“.

Projekto pradžia 2012-08-20

Pabaiga 2012-11-30

Pagrindinis projekto tikslas – iš esmės praplėsti, pagerinti ir modernizuoti Kauno jėzuitų gimnazijos mokymosi infrastruktūrą, siekiant užtikrinti aukštą ugdymo(si) kokybę ir geras mokymosi sąlygas, būtinas gimnazijos mokinių kompetencijoms ugdyti bei tinkamas darbo sąlygas gimnazijos mokytojams.

Projektas „Kauno Jėzuitų gimnazijos infrastruktūros plėtra“ yra skirtas esminei gimnazijos infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, siekiant pagerinti gimnazijos teikiamų bendrojo lavinimo paslaugų kokybę bei išplėsti jų apimtis.

 

Projekto eigoje įgyvendinti uždaviniai ir įvykdytos veiklos:

1 uždavinys. Modernizuota ir praplėsta Kauno Jėzuitų gimnazijos pastatų infrastruktūra..

1.1 veikla. Atlikti senojo mokyklos korpuso rekonstrukcijos (įrengta patalpų ventiliacijos sistema, modernizuota elektros instaliacija, įrengtos higienos normas atitinkančios patalpų apšvietimo sistemos; įrengtos pakabinamos lubas, atlikti vidaus patalpų remonto darbai);

1.2 veikla. Atlikti naujojo priestato statybos darbai, įrengiant vidaus ir išorės inžinerinius tinklus, atliekant visišką vidaus patalpų apdailą bei sutvarkant gimnazijos aplinką tiek, kiek yra reikalinga sutvarkyti dėl statinio pripažinimo tinkamu naudotis.

1.3 veikla. Įrengta krepšinio aikštelė bendrojo lavinimo kūno kultūros ugdymo programų įgyvendinimui bei suformuoti nuogrinda tarp aikštelės ir naujojo priestato..

1.4 veikla. Mokomojo korpuso priestate įrengta kortelinė įėjimo sistema, kuri padeda užtikrinti mokinių saugumą, pamokų lankomumo kontrolės stebėseną.

2 uždavinys. Modernizuota gimnazijos ugdymui skirtą įranga ir mokymo priemonės, kuri pritaikyta mokymosi infrastruktūros šiuolaikinių mokymosi metodų diegimui:

2.1 veikla. Gimnazija aprūpinta modernia kompiuterine daugialypės terpės (multimedia) įranga.

2.2 veikla. Įsigyta programinė įranga:

2.3 veikla. Modernizuoti gamtos mokslų kabinetai (fizikos, chemijos, biologijos), įdiegta nauja įranga ir mokymosi priemonės.

2.4 veikla. Gimnazijos klasėse sumontuoti higienos normas atitinkantys baldai.

________________

 

title Filter     Rodyti ekrane po 
#
 

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting