Įstatai

KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJA

ĮSTATAI


1. BENDROJI DALIS


1.1. Gimnazijos pavadinimas – Kauno jėzuitų gimnazija (toliau įstatuose – Gimnazija).

1.2. Gimnazijos teisinė forma – viešoji įstaiga. Gimnazija - pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.

1.3. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Katalikų Bažnyčios kanonais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Gimnazijos nuostatais, patvirtintais šiuose įstatuose nustatyta tvarka.

1.4. Gimnazijos veiklos laikotarpis neribotas.

1.5. Gimnazijos finansinių metų pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.

1.6. Gimnazijos buveinės adresas: Rotušės aikštė 9, LT-44280 Kaunas.

1.7. Gimnazija įstatymų nustatyta tvarka gali įgyti paramos gavėjo statusą.


Visą dokumentą rasite čia <<>>

 

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting