Mokinių parlamentas
MP

 

Mokinių parlamento veikla, vizija, tikslai:

Mokinių parlamentas – tai demokratinė mokinių savivaldos institucija. Jos veikloje dalyvauja aktyvūs, sumanūs, išradingi, atsakingi gimnazijos mokiniai. Į parlamento veiklą įsitraukia klasių lyderiai, norintys ir galintys atstovauti savos klasės ir visos gimnazijos mokiniuis. Mokiniai stengiasi užtikrinti mokinių lūkesčių įgyvendinimą. Mokinių parlamentas plėtoja ir skatina mokinių užklasinę veiklą,dalyvauja dvasiniame ir fiziniame mokinių tobulėjime, rūpinasi krikščioniško pavyzdžio ugdymu mokinių tarpe, prižiūri mokinių teisių laikymąsi ir mokinių pareigų atlikimą. Taip pat organizuoja įvairius renginius mokykloje, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio mokyklomis, palaiko ryšius su katalikiškomis gimnazijomis, rengia mokinių mainų programas, dalyvauja tarptautiniuose projektuose.Mokinių parlamentas- tai tarpininkas tarp mokinio ir mokyklos atstovybės, kuris padeda mokiniams susikurti jaukią ir darbingą aplinką mokykloje. Taip pat mokinių parlamentas organizuoja įvairius proginius, neproginius, sportinius bei kultūrinius renginius. Mokinių parlamentas bendradarbiauja su gimnazijomis ir mokyklomis iš visos Lietuvos bei užsienio, organizuoja mainų programas.Mokinių parlamentas padeda gimnazijai krikščioniškos moralės dvasia kurti bendruomenę, remiantis jėzuitų švietimo principų paveldu, ugdo kūrybingą, atsakingą, kritiškai mąstantį ir išsilavinusį žmogų, demokratinės valstybės pilietį, siekiantį socialinio teisingumo ir skiriantį savo gabumus visuomenės ir Dievo tarnystei.

Mokinių parlamentas siekia mokinių kompetentingumo, sąžiningumo, užuojautos kitiems, atsakingumo ir bendruomeniškumo. Už bendruomeniškumą, nuopelnus gimnazijoje ir už jos ribų, mokinių parlamentas siekia mokinių skatinimo.

Mokinių parlamento tikslai: tinkamai atstovauti mokinių bendruomenę, ginti jos interesus, pagyvinti mokinių kasdienybę, išradingai bei solidariai paminėti pasaulines, valstybines bei gimnazijos šventes. Sukurti idealią aplinką žinių įsisavinimui, bendruomenės dvasiniam bei fiziniam tobulėjimui, padaryti mokyklą antraisiais namais.

 

Mokinių parlamento struktūra:

Mokinių parlamentą šiuo metu sudaro 27 oficialūs nariai, besimokantys 9-12 klasėse. Parlamento veiklą kuruoja pavaduotoja ugdymui Audronė Remeikienė. Kiekvienų metų pradžioje mokykloje demokratiškais rinkimais išrenkamas prezidentas, o pačiame Parlamente - viceprezidentas, sekretorius ir iždininkas.

 

Komitetai:

Reprezentacinis komitetas - grupė, besirūpinanti ryšių palaikymu su kitomis Lietuvos ir užsienio mokyklomis. Grupė kuria, vykdo bendradarbiavimo su kitomis mokyklomis projektus, rengia mokinių mainų programas.

 

Renginių organizavimo komitetas - grupė, organizuojanti gimnazijos renginius, atsakinga už mokyklos vidaus atmosferą, vidaus veiklą, bendrą būvį.

 

Šie du mokinių parlamento komitetai renkasi kartą į savaitę. Renginių organizavimo komitetas renkasi pirmadieniais, o reprezentacinis komitetas trečiadieniais. Susirinkę komitetai, spręndžia aktualiausias problemas ir ieško joms išeičių, kiekvienais metais organizuoja vis geresnius renginius, stengiasi, kad mokyklos vardas būtų parodytas aukštame lygyje.

 

Nuoroda į Facebook gerbėjų puslapį <<>>

 

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting