Socialinė pedagogė
Socialinė pedagogė

Laura Pocevičiūtė

 

Darbo vieta: A310 kab.93


Kreipkis į mane, jeigu:

• nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu...
• kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti...
• nežinai, kokioje įstaigoje norėtum atlikti socialinės veiklos praktiką...
• turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti gimnazijoje organizuojant įvairias akcijas, renginius ir pan...
• nori vesti klasės valandėles ar teminius užsiėmimus jaunesnių klasių mokiniams...
• nori vesti programą „Pažink save" 8 klasės mokiniams.

 

Visada esi laukiamas/-a II a., 201 kab. tiesiog pabūti ir kartu išgerti arbatos.

„Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene". (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667) papildyta 2002 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1691.


Socialinio pedagogo veikla, vykdoma visus mokslo metus (atsižvelgiant į Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenės poreikius):

 

Individualus darbas

• Teikti konsultacijas mokiniams.
• Teikti konsultacijas mokinių tėvams.
• Teikti konsultacijas mokytojams ir klasių auklėtojams.


Darbas su grupe

• Dalyvauti klasės valandėlėse.
• Organizuoti tikslinius socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus 5-III klasių mokiniams.
• Teikti pagalbą klasės mokiniams sprendžiant įvairias konfliktines situacijas.

 
Paramos organizavimas

• Organizuoti atleidimą nuo mokesčio už mokslą (dokumentus prašome pateikti 2 kartus per metus: iki rugsėjo 15 d. ir sausio 15 d.)
• Organizuoti socialinę paramą mokiniams atsižvelgiant į poreikius.
• Organizuoti nemokamą pravažiavimą užmiestyje gyvenantiems mokiniams.
• Organizuoti nemokamą maitinimą.

 
Šviečiamoji veikla

• Dalyvauti tėvų susirinkimuose. Rengti pranešimus juos dominančiomis temomis.
• Dalyvauti pedagogų susirinkimuose. Rengti pranešimus juos dominančiomis temomis.
• Parengti informacinius stendus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius.
• Organizuoti specialistų paskaitas mokytojams ir tėvams atsižvelgiant į jų poreikius.


Tiriamoji veikla

• Psichosocialinių tyrimų planavimas, atlikimas, analizė ir rekomendacijos.

 

Programų organizavimas

• Koordinuoti 8 klasės mokinių vertybių ugdymo programą „Pažink save".
• Organizuoti prevencinę (priklausomybių, patologinių lošimų ir t.t.) veiklą atsižvelgiant į bendruomenės poreikius.
• Organizuoti prevencinius užsiėmimus mokiniams atsižvelgiant į poreikius ir pageidavimus.
• Organizuoti socialinės veiklos akcijas (advento ir gavėnios metu).
• Dalyvauti su mokiniais vykdomuose prevenciniuose projektuose, konkursuose, akcijose ir t.t.
 

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting