Apie gimnaziją

Kauno jėzuitų gimnazija – seniausia veikianti Kauno miesto mokykla, įkurta dar Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikais,  1649 m., atkurta 2004 m.  Steigėjas – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija. KJG yra tarptautinio jėzuitų švietimo tinklo, kuris vienija 2120 mokyklų, daugiau kaip  du  milijonus besimokančiųjų visame pasaulyje.

 

Gimnazijos bendruomenę įkvėpiantis šv. Ignaco (jėzuitų ordino įkūrėjo) dvasingumas skatina visuose dalykuose atrasti Dievą, moko kurti džiaugsmo, ramybės ir tarpusavio pasitikėjimo atmosferą.

 

Gimnazija yra nevalstybinė katalikiška mokykla, teikianti valstybinius standartus atitinkantį vidurinį išsilavinimą, ugdanti gebėjimus, kompetencijas, būtinas visaverčiam šiuolaikinės visuomenės nariui. Pagal savaitraščio „Veidas” kasmet atliekamus tyrimus jau daugelį metų Kauno jėzuitų gimnazija yra viena geriausių mokyklų Lietuvoje. Tačiau mes visada siekiame dar daugiau – ne tik sukurti erdvę, kurioje skleistųsi jauno žmogaus intelektualiniai gebėjimai, bet ir bręstų jo dvasingumas, kūrybiškumas, bendruomeniškumas ir sportiškumas.

 

2013-09-02 12013-09-02 2  

 

Gimnazijos rekolekcijų namai Kulautuvoje laukia visų norinčių labiau pažinti save, kitus ir Dievą; įsigilinti į savo gyvenimo paslapties ir prasmės klausimus. Mokiniai dalyvauja pasaulinį pripažinimą pelniusiose „Kairos“, „TEC“ rekolekcijose, kartą per savaitę dalyvauja šv. Mišiose, mokosi giedoti, skaityti skaitinius ir maldavimus. Tikime, kad savo būties gelmėse Dievo meilę patyrę mokiniai taps džiaugsmo ir ramybės nešėjais savo šeimai ir draugams.


Neformalusis ugdymas, meninė veikla, kūrybiškumo lavinimas padeda mokiniams atrasti savo talentus ir įgyti kompetencijas, būtinas būsimam šiuolaikinės Lietuvos piliečiui. Jau mokyklos suole, tarp daugybės kitų dalykų, galima paragauti mokyklos prezidento ar parlamento nario duonos, patirti mokyklos laikraščio „Ad majora“ redaktoriaus, žurnalisto ir dizainerio vargus (ir džiaugsmus), konstruoti robotus, vaidinti prancūziškame teatre, atstovauti gimnaziją pasauliniuose debatų čempionatuose anglų kalba, lavinti ispanų kalbos komunikacinius įgūdžius, dalyvauti ateitininkų kuopos veikloje...


Bendruomeniškumas – tai pamatinė vertybė, kurianti saugią ir auginančią aplinką. Gimnazijoje dirba kuratoriai, psichologė, veikia patyčių prevencijos programa „Olweus“, mokiniai atlieka socialinę praktiką įvairiose Kauno miesto įstaigose, mokosi pastebėti tuos, kuriems pagalba labiausiai reikalinga. Kasmet organizuojame Sielos sveikatos dieną, Socialinių veiklų dieną (lankome senelius, ligonius, tvarkome aplinką), kartu švenčiame įvairias šventes.


Sportui, judėjimui ir sveikam gyvenimo būdui skiriamas ypatingas dėmesys. Šiuo metu sportuojame mažojoje sporto salėje (joje prieškariu veikė mokyklos kino salė), taip pat lauke įrengtoje krepšinio aikštelėje. Turime tikslą iki 2020 metų pastatyti šiuolaikišką, patogią ir erdvią daugiafunkcinę salę, kurioje vienu metu galėtų sportuoti kelios klasės.

 

2013-09-02 32013-09-02 4

 

KJG mokosi 797 mokiniai, dirba 74 mokytojai (2015 m.). Gimnazija įgyvendina pagrindinio (5-10 kl.) bei vidurinio ugdymo (11-12 kl.), neformaliojo švietimo, Tarptautinio bakalaureato Diplomo (11-12 kl. anglų k.) programas.

 

Mokiniai priimami į penktą, I-ą gimnazijos ir Tarptautinio bakalaureato (mokslas vyksta anglų kalba) klases. Taip pat yra sudaromos galimybės išvykti į mainų programas JAV. Gimnaziją baigę mokiniai paprastai renkasi aukštojo mokslo studijas Lietuvoje ir užsienyje. Džiaugiamės, kad Kauno jėzuitų gimnazijos alumnus į savo gretas priima ir geriausi pasaulio – Oxfordo, Princetono, Jeilio – universitetai.

 

KJG MOKINIAI SIEKIA BŪTI

 

DVASINGI

Tikintys – puoselėjantys asmeninį ryšį su Dievu ir Bažnyčia, tobulėjantys per maldą, ignaciškąjį dvasingumą, siejantys tikėjimą su kasdienybe.

Ieškantys – atpažįstantys Dievą visuose dalykuose, besigilinantys į Šv.Raštą, siekiantys kilnesnių tikslų,  viltingai žvelgiantys į ateitį, atviras tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogui.

Mylintys – gebantys Jėzaus Kristaus pavyzdžiu priimti save su talentais ir silpnybėmis, gerbiantys, įsiklausantys ir priimantys kitą asmenį,  nemenkinantys jo įsitikinimų, rasės, tikybos bei socialinės padėties.

 

INTELEKTUALŪS

Smalsūs – giliai, visapusiškai besidominantys įvairiais dalykais, siekiantys pažinti save, kitus ir pasaulį.

Mąslūs –  savarankiškai, kritiškai vertinantys  įvykius ir reiškinius, siekiantys suvokti esmę, tinkamai argumentuoti.

Reflektuojantys – siejantys  įvairius dalykus, pritaikantys įgytas žinias ir įgūdžius, gebantys  vertinti /  įsivertinti.

 

BENDRUOMENIŠKI

Teisingi –  besirenkantys tai, kas augina, o ne griauna, kuriantys teisingumu pagrįstą pasaulį, gebantys pasipriešinti neteisybei ir išnaudojimui.

Tarnaujantys  –  besirūpinantys visais, ypač tais, kuriems pagalba yra reikalingiausia.

Atsakingi – aktyviai įsitraukiantys į gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautinės bendruomenės veiklą bei branginantys savo tautos kultūros paveldą

 

KŪRYBINGI

Išradingi – įžvelgiantys  įprastus dalykus kitaip,  kuriantys autentiškas ir vertingas idėjas, meno kūrinius,  randantys netikėtus sprendimus.  

Atviri – nebijantys prieštaravimų, nesuderinamumo, prisitaikantis  prie kaitos, priimantys gyvenimo iššūkius ir pokyčius.

Iniciatyvūs – gebantys savarankiškai pradėti ir kitus paskatinti veikti, džiugiai siekiantys užsibrėžtų tikslų, trokštantys daugiau (magis) visose srityse.

 

SPORTIŠKI

Aktyvūs – nuolat fiziškai tobulėjantys, praktikuojantys įvairias fizinio aktyvumo formas.

Sveiki – besirūpinantys sveikata ir branginantys gyvybę, praktikuojantys sveiką gyvenseną.

Darnūs – gebantys rasti pusiausvyrą tarp veiklos ir poilsio, savęs ir aplinkos, kuriantys saugią, sveiką, ekologišką aplinką.

 

korys

  

KJG mokinys(-ė) siekia būti

KJG ugdymo savitumas

 

Intelektualumas

Bendruomeniškumas

Kurybingumas

Sportiskumas

Dvasingumas1

Renginių kalendorius

Parama internetu

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kauno jėzuitų gimnazija, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting