facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Apie gimnaziją

Kauno jėzuitų gimnazija – seniausia veikianti Kauno miesto mokykla, įkurta dar Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikais,  1649 m., atkurta 2004 m.  Steigėjas – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija. KJG yra tarptautinio jėzuitų švietimo tinklo, kuris vienija 2120 mokyklų, daugiau kaip  du  milijonus besimokančiųjų visame pasaulyje, dalis.

Gimnazija yra nevalstybinė katalikiška mokykla, teikianti valstybinius standartus atitinkantį vidurinį išsilavinimą, ugdanti gebėjimus, kompetencijas, būtinas visaverčiam šiuolaikinės visuomenės nariui. Pagal savaitraščio „Veidas” kasmet atliekamus tyrimus bei žurnalą „Reitingai“  jau daugelį metų Kauno jėzuitų gimnazija yra viena geriausių mokyklų Lietuvoje. Tačiau mes visada siekiame dar daugiau – ne tik sukurti erdvę, kurioje skleistųsi jauno žmogaus intelektualiniai gebėjimai, bet ir bręstų jo dvasingumas, kūrybiškumas, bendruomeniškumas ir sportiškumas.

Gimnazijos rekolekcijų namai Kulautuvoje laukia visų norinčių labiau pažinti save, kitus ir Dievą; įsigilinti į savo gyvenimo paslapties ir prasmės klausimus. Mokiniai dalyvauja pasaulinį pripažinimą pelniusiose „Kairos“, „TEC“ rekolekcijose, kartą per savaitę dalyvauja šv. Mišiose, mokosi giedoti, skaityti skaitinius ir maldavimus. Tikime, kad savo būties gelmėse Dievo meilę patyrę mokiniai taps džiaugsmo ir ramybės nešėjais savo šeimai ir draugams.

Neformalusis ugdymas, meninė veikla, kūrybiškumo lavinimas padeda mokiniams atrasti savo talentus ir įgyti kompetencijas, būtinas būsimam šiuolaikinės Lietuvos piliečiui. Jau mokyklos suole, tarp daugybės kitų dalykų, galima paragauti mokyklos prezidento ar parlamento nario duonos, patirti mokyklos laikraščio „Ad majora“ redaktoriaus, žurnalisto ir dizainerio vargus (ir džiaugsmus), konstruoti robotus, vaidinti prancūziškame teatre, atstovauti gimnazijai pasauliniuose debatų čempionatuose anglų ir vokiečių kalba, lavinti ispanų kalbos komunikacinius įgūdžius, dalyvauti ateitininkų kuopos veikloje...

Bendruomeniškumas – tai pamatinė vertybė, kurianti saugią ir auginančią aplinką. Gimnazijoje dirba kuratoriai, psichologė, veikia patyčių prevencijos programa „Olweus“, mokiniai atlieka socialinę praktiką įvairiose Kauno miesto įstaigose, mokosi pastebėti tuos, kuriems pagalba labiausiai reikalinga. Kasmet organizuojame Sielos sveikatos dieną, Socialinių veiklų dieną (lankome senelius, ligonius, tvarkome aplinką), kartu švenčiame įvairias šventes.

Sportui, judėjimui ir sveikam gyvenimo būdui skiriamas ypatingas dėmesys. Šiuo metu sportuojame mažojoje sporto salėje (joje prieškariu veikė mokyklos kino salė), taip pat lauke įrengtoje krepšinio aikštelėje. Turime tikslą iki 2020 metų pastatyti šiuolaikišką, patogią ir erdvią daugiafunkcinę salę, kurioje vienu metu galėtų sportuoti kelios klasės.

2020 - 2021 m.m. KJG mokosi 822 mokiniai, dirba 79 mokytojai ir specialistai bei 28 techninio personalo darbuotojai. Gimnazija įgyvendina pagrindinio (5-10 kl.) bei vidurinio ugdymo (11-12 kl.), neformaliojo švietimo, Tarptautinio bakalaureato diplomo (11-12 kl. anglų k.) programas, parengiamąją Tarptautinio bakalaureato (Pre-IB) diplomo programą.

Mokiniai priimami į penktą, I-ą gimnazijos, parengiamąją Tarptautinio bakalaureato (Pre-IB) diplomo programos klasę bei Tarptautinio bakalaureato (mokslas vyksta anglų kalba) klases. Taip pat yra sudaromos galimybės išvykti į mainų programas JAV. Gimnaziją baigę mokiniai paprastai renkasi aukštojo mokslo studijas Lietuvoje ir užsienyje. Džiaugiamės, kad Kauno jėzuitų gimnazijos alumnus į savo gretas priima ir geriausi pasaulio – Oxfordo, Harvardo, Kembridžo, Prinstono, Jeilio – universitetai.

 

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių