facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

COVID-19

Balandžio 16 d. 
 
Vadovauudamasis LR Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-04-10), tęsti nuotolinį mokymą 5–8, I–IV ir IB 1 klasių mokiniams nuo 2020-04-20 iki baigsis karantinas Lietuvos Respublikos teritorijoje. V-357
 
***
 
INFORMACIJA APIE TOLESNĮ GIMNAZIJOS DARBĄ PER KARANTINĄ
KOVAS 27, 2020
 
Mieli mokiniai ir tėveliai (globėjai, rūpintojai),
Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2020-03-25 nutarimu Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo” ir gimnazijos direktoriaus 2020-03-27 įsakymu Nr. V-354 „Dėl nuotolinio mokymo tęsimo ir atostogų mokiniams skyrimo“, informuojame apie tolesnį gimnazijos darbą per karantiną:
 
1. Nuo kovo 30 d. tęsiamas nuotolinis formalusis ir neformalusis ugdymas;
 
2. Balandžio 10 d. vykdoma vertybinio ugdymo programa, skirta Didžiajam Penktadieniui;
 
3. Nuo balandžio 11 d. iki balandžio 19 d. skiriamos Pavasario (šv. Velykų) mokinių atostogos.
 
 
Administracija
 

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių