facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Lietuvos jėzuitų provincijai – gimnazijos steigėjai,  nuosavybės teise priklauso XVII-XVIII a. pastatai ir XV-XVII a. rūsiai esantys sklype Daugirdo g. 1, Kaune. Tęsiant Kauno jėzuitų gimnazijos plėtrą buvo nuspręsta šiuos pastatus rekonstruoti išplečiant juos į Daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą (toliau – Centras) skirtą Kauno jėzuitų gimnazijos reikmėms. Jau nuo 2006 m. siekiant išsaugoti esamo objekto autentiškumą ir vertingąsias savybes buvo vykdomi pastatų avarinės būklės likvidavimo darbai,  fasadų bei stogo tvarkybos darbai.

2006 m.                                                                           2016 m.

2015 m. buvo suderinti priešprojektiniai pasiūlymai ir pradėtas rengti Gyvenamosios paskirties pastatų rekonstravimo į Daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą  techninis projektas. Projektą patikėta rengti Architektų biurui G. Natkevičius ir partneriai.

Po  ilgų derinimų, koregavimų, įvairių institucijų peržiūrų 2018 m. vasario mėn. gautas leidimas, Gyvenamosios paskirties pastatų rekonstravimo į daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą,  rekonstrukcijai.

Rengiamu projektu yra siekiama:

  • iš esmės praplėsti, pagerinti ir modernizuoti Kauno jėzuitų gimnazijos mokymosi infrastruktūrą, siekiant užtikrinti aukštą ugdymo (si) kokybę ir geras mokymosi sąlygas, būtinas gimnazijos mokinių  kompetencijoms ugdyti;
  • sutvarkyti 1390 m2 kultūros paveldo objektą (rūsius ir pastatus) – sutvarkyti 28 patalpas, kuriose būtų įrengti mokymo kabinetai, gamtos mokslų laboratorijos, technologijų slėnis;
  • pastatyti daugiafunkcį centrą (2160 m2); pastarasis būtų sujungtas su sutvarkytais pastatais ir apsaugotų rūsius – jie būtų atidengti ir atverti visuomenei.
  • įrengti 2 dideles sporto sales, vieną atitinkančią FIBA reikalavimus, kitą mažesnę; Salės būtų pritaikytos Kauno jėzuitų gimnazijos reikmėms, taip pat atviros visuomenei. Jose vyks varžybos, treniruotės, koncertai.  Didesnėje salėje numatoma 800 vietų žiūrovams.
  • sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti gimnazijos visuomenei 6 kultūros paveldo vertybių registre įrašytus rūsius (kodas 30532) – bendras plotas 460 m2;
  • sujungti Kauno jėzuitų gimnazijos pastatą su naujuoju centru.

Projekto vertė

Pagal skaičiuojamosios kainos nustatymo projektą Centrui apytiksliai reikia apie 7  milijonus eurų (1 lentelė).  Lietuvos jėzuitų provincija ir gimnazija šio projekto įgyvendinimui yra sutelkusi apie milijoną eurų ir apie milijoną eurų  jau išleidusi darbams (2 lentelė).

Eil. Nr. STATYBŲ DARBAI DARBŲ APYTIKSLĖ KAINA
1. Suvestinė statybos kaina 7.317.043
2. Statybos montavimo darbų kaina 6.031.984
3. Įrenginiai 604.789
4. Kitos išlaidos 680.270

 Į ŠĮ OBJEKTĄ JAU INVESTUOTA
Pavadinimas lėšos (Eur) būklė
Esamo pastato avarinės būklės ir fasado tvarkybos darbai 500.030,00 2016 m. užbaigti darbai
Sklypo detalusis planas, projektavimo darbai, ekspertizė 119.727,44 2018 m. gautas leidimas statybai
Archeologiniai detalieji tyrinėjimai 262.542,38 2019 m. užbaigti darbai
Polių įrengimas pamatams ir kiti darbai 516.805,62 2020 m. užbaigti darbai
Viso: 1.399.105,44  
DABAR VYKDOMI DARBAI
Pavadinimas lėšos (EUR) būklė
Esamo pastato pamatų įgilinimo ir sustiprinimo darbai 49854,69 2020 m. lapkričio mėn. planuojama užbaigti
Rūsių tvarkybos darbų projekto rengimas 12500,00 2020 m. spalio mėn. planuojamas leidimas tvarkybos darbams

TOLIMESNĖ STATYBA PLANUOJAMA 2 ETAPAIS:

I ETAPAS. Planuojama sutvarkyti senuosius pastatus ir pritaikyti mokomiesiems kabinetams, įrengti 1 sporto salę ir sutvarkyti rūsius ir įrengti valgyklą.

Pavadinimas LĖŠOS (EUR)
Statybinių konstrukcijų įrengimas 1.387.924,00
Fasadas, stogas 477.312,00
Vidaus sienos, langai, pertvaros, lubos, grindys 910.712,00
Vidaus apdaila 610.047,00
Inžineriniai tinklai 1.700.549,00
Viso: 5.086.544,00

 

2 ETAPAS. Planuojama kita salė ir ugdymui skirtos patalpos.

Kauno jėzuitų gimnazija aktyviai ieško paramos ir kreipiasi į fondus, investuotojus, bankus, kad galėtų įgyvendinti šį projektą.

15371537

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių