facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Lietuvos jėzuitų provincijai – gimnazijos steigėjai,  nuosavybės teise priklauso XVII-XVIII a. pastatai ir XV-XVII a. rūsiai esantys sklype Daugirdo g. 1, Kaune. Tęsiant Kauno jėzuitų gimnazijos plėtrą buvo nuspręsta šiuos pastatus rekonstruoti išplečiant juos į Daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą (toliau – Centras) skirtą Kauno jėzuitų gimnazijos reikmėms. Jau nuo 2006 m. siekiant išsaugoti esamo objekto autentiškumą ir vertingąsias savybes buvo vykdomi pastatų avarinės būklės likvidavimo darbai,  fasadų bei stogo tvarkybos darbai.

2006 m.                                                                           2016 m.

2015 m. buvo suderinti priešprojektiniai pasiūlymai ir pradėtas rengti Gyvenamosios paskirties pastatų rekonstravimo į Daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą  techninis projektas. Projektą patikėta rengti Architektų biurui G. Natkevičius ir partneriai.

Po  ilgų derinimų, koregavimų, įvairių institucijų peržiūrų 2018 m. vasario mėn. gautas leidimas, Gyvenamosios paskirties pastatų rekonstravimo į daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą,  rekonstrukcijai.

Rengiamu projektu yra siekiama:

  • iš esmės praplėsti, pagerinti ir modernizuoti Kauno jėzuitų gimnazijos mokymosi infrastruktūrą, siekiant užtikrinti aukštą ugdymo (si) kokybę ir geras mokymosi sąlygas, būtinas gimnazijos mokinių  kompetencijoms ugdyti;
  • sutvarkyti 1390 m2 kultūros paveldo objektą (rūsius ir pastatus) – sutvarkyti 28 patalpas, kuriose būtų įrengti mokymo kabinetai, gamtos mokslų laboratorijos, technologijų slėnis;
  • pastatyti daugiafunkcį centrą (2160 m2); pastarasis būtų sujungtas su sutvarkytais pastatais ir apsaugotų rūsius – jie būtų atidengti ir atverti visuomenei.
  • įrengti 2 dideles sporto sales, vieną atitinkančią FIBA reikalavimus, kitą mažesnę; Salės būtų pritaikytos Kauno jėzuitų gimnazijos reikmėms, taip pat atviros visuomenei. Jose vyks varžybos, treniruotės, koncertai.  Didesnėje salėje numatoma 800 vietų žiūrovams.
  • sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti gimnazijos visuomenei 6 kultūros paveldo vertybių registre įrašytus rūsius (kodas 30532) – bendras plotas 460 m2;
  • sujungti Kauno jėzuitų gimnazijos pastatą su naujuoju centru.

Projekto vertė

Pagal skaičiuojamosios kainos nustatymo projektą Centrui apytiksliai reikia apie 7  milijonus eurų (1 lentelė).  Lietuvos jėzuitų provincija ir gimnazija šio projekto įgyvendinimui yra sutelkusi apie milijoną eurų ir apie milijoną eurų  jau išleidusi darbams (2 lentelė).

Eilės Nr.

Statybų darbai

Darbų apytikslė kaina (EUR)

1.

Suvestinė statybos kaina

7.317.043

2.

Statybos montavimo darbų kaina

6.031.984

3.

Įrenginiai

604.789

4.

Kitos išlaidos

680.270

INVESTICIJOS Į OBJEKTĄ

Pavadinimas

Lėšos (EUR)

Būklė

Esamo pastato avarinės būklės ir fasado tvarkybos darbai

500.030,00

2007- 2014 m. vykdyti darbai

Sklypo detalusis planas, projektavimo darbai, ekspertizė

111.791,99

2018 m. vasarį gautas leidimas statybai

Archeologinių žvalgymai ir detalieji archeologiniai tyrimai, bei žemių išvežimas

262.542,38

2019 m. spalio mėn. tyrimai užbaigti

Polių sugręžimas perimetru

226.653,32 Vyksta polių sugręžimas nuo Prieplaukos gatvės

Inžininerinių tinkle iškėlimas iš sklypo ir privedimas į projekte numatytas pajungimo vietas

85.659,59 2019 m. vasarą vykdyti ir užbaigti darbai

VISO:

1.186677,28

 

2019 m. spalio mėn. pagaliau buvo baigti archeologiniai žvalgymai ir detalieji archeologiniai tyrimai. To pasekoje buvo galima pradėti polių sugręžimą nuo Prieplaukos g. pusės. Šiuo metu rengiamas rūsių tvarkybos – restauravimo projektas, ta galimybė atsirado tik dabar, kai atkasti visi rūsiai ir galima įvertinti jų fizinę būklę.

TOLIMESNIS STATYBOS PLANAS

1 ETAPAS apima: 6 rūsių sutvarkymą, ir senojo pastato  rekonstrukciją, vienos sporto salės statybą ir visų šių patalpų įrengimą ir pritaikymą naudojimui. Taip I etapu planuojama pastatyti II etapo „dežutę“ - pastato konstrukcija, neįrenginėjant patalpų.

2 ETAPAS: visų II etape numatytų patalpų įrengimas

Kauno jėzuitų gimnazija aktyviai ieško paramos ir kreipiasi į fondus, investuotojus, bankus, kad galėtų įgyvendinti šį projektą.

15371537

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Konsultacijos

Infrastruktūra ir modernizavimas

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių