facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Įmonėms

Paramos gavėjo pažyma

Registravimo pažymėjimas

Įmonėms

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teisę teikti  paramą turintys mokesčio mokėtojai gali iš pajamų atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai. Taigi iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti paramai skirtas išmokas (įskaitant perleisto turto bei suteiktų paslaugų vertę), tačiau jos negali būti didesnės kaip 40 % sumos, apskaičiuotos iš mokesčių mokėtojo pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (išskyrus paramą bei ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius).

 

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių