facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Istorija

KAUNO JĖZUITŲ MOKYKLOS ISTORIJA KAUNE

 

1491 m. Ispanijoje, Lojoloje, gimė Šv. Ignacas, Jėzaus Draugijos (jėzuitų ordino) įkūrėjas.

1540 m. Popiežius Paulius III patvirtina Jėzaus Draugiją.

1642 m. Kaune apsigyvena jėzuitai.

1649 m. Kaune atidaroma jėzuitų mokykla. Mokyklą įkūrė Jėzuitų ordinas tėvų jėzuitų Alberto, Kazimiero ir Petro Kojalavičių Jėzaus Draugijai padovanotame sklype netoli Rotušės. Tada tai buvo keturklasė mokykla, gana greitai įgijusi nemažą autoritetą ir sėkmingai besiplečianti toliau. Nors  

1655 m. ji buvo sugriauta kazokų kariuomenės, po kelerių metų vėl pradėjo veikti ir 1702 m. tapo kolegija.
Po jėzuitų ordino uždarymo bažnyčia, namai, mokykla ir visas turtas perėjo Edukacinės Komisijos žinion. Mokykloje darbas vyko toliau daugiausia buvusių jėzuitų jėgomis. Carinė Rusija, 1795 m. užėmusi Lietuvą, iš pradžių paliko katalikams bažnyčią ir mokyklą prie jos. Toje mokykloje keletą metų mokytojo darbą dirbo ir žymusis poetas Adomas Mickevičius. 1824 m. bažnyčia paversta cerkve, paskui A. Nevskio soboru, mokykla uždaryta, o jos rūmuose apsigyveno pravoslavų dvasininkai su savo archiriejumi.

1820 m. Caras Aleksandras I įsako ištremti iš Rusijos visus jėzuitus; jie persikelia į Austrijos valdomą Galiciją.

1923 m. Po šimto penkiasdešimties metų pertraukos Kaune įsikuria Vokietijos Vakarų provincijos globojami jėzuitų namai.

1924 m. Atidaroma Kauno jėzuitų gimnazija. Gegužę aptvarkytoje bažnyčioje pradedama laikyti pamaldas. Tų pačių metų rudenį atidaroma gimnazija. Tai buvo gražus sutapimas: lygiai prieš 100 metų bažnyčia ir gimnazija buvo uždarytos. Gimnazija visą gyvavimo laikotarpį yra ryškus kultūros židinys. Čia dėstė J.Tumas-Vaižgantas, kalbininkai K.Ulvydas, J.Talmantas, A.Liuima SJ, vadovavęs Katalikų mokslo akademijai, vertėjas V.Šiugždinis. Gimnaziją baigė arba joje mokėsi daug gabių žmonių: Romos Grigališkojo universiteto prof. P.Rabikauskas SJ, kardinolas V.Sladkevičius, vysk. Vl.Michelevičius, tėvas kapucinas M.St.Dobrovolskis, režisierius J.Miltinis, dramaturgas A.J.Landsbergis, dailininkas Ž.Mikšys, gydytojas psichiatras, literatas ir dailininkas J.Kaupas,

1937 ir 1939 m. Europos vyrų krepšinio čempionas Z.Puzinauskas.

1940 m. Kauno jėzuitų gimnazija sovietinės valdžios uždaroma, pavadinama IX gimnazija, vėliau - vidurine mokykla.

1941 m. Vokiečių okupacinė valdžia leidžia jėzuitams Kaune atkurti savo gimnaziją.

1944 m. Šią gimnaziją sovietų okupacinė valdžia vėl suvalstybina jėzuitų gimnaziją.

1949 m. Uždaroma Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia.

1955 m. Minint A.Mickevičiaus mirties metines, mokyklai buvo suteiktas poeto vardas, įsteigtas memorialinis muziejus. Iki šių dienų gimnazija brangina jo atminimą, įsteigta A.Mickevičiaus vardo klasė, 1998 m. pertvarkyta poeto muziejaus ekspozicija.

1989 m. Jėzuitams grąžinamos bažnyčios: Šv. Kazimiero Vilniuje, Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) Kaune.

1991 m. Kauno jėzuitų vidurinė mokykla pradeda mokslo metus. Direktoriumi skiriamas t. Algis Baniulis SJ, kapelionu - t. Gintaras Vitkus SJ. 

1992 m. T. Algis Gudaitis SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu.

1993 m. Mokyklos direktoriumi skiriamas t. Gintaras Vitkus SJ.

1993 m. T. Aldonas Gudaitis SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu.

1994 m. T. Kastytis Matulionis SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu.

1995 m. T. Mindaugas Puidokas SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu.

1996 m. T. Vytautas Sadauskas SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu.

1997 m. Kauno jėzuitų vidurinė mokykla tampa Kauno jėzuitų gimnazija.

1999 m. Kauno jėzuitų gimnazija švenčia 350 metų jubiliejų.

2003 m. T. Rytis Gurkšnys SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu.

2005 m. KJG tapo nevalstybine mokykla, steigėjas - Lietuvos jėzuitų provincija.

2005 m. T. Artūras Sederevičius SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu.

2008 m. Švenčiame savarankiškos Lietuvos jėzuitų provincijos įkūrimo 400 metų jubiliejų.

2008 m. T. Mindaugas Malinauskas SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu.

2008 m. Gimnazijoje pradėta vykdyti Olweus patyčių ir smurto mažinimo programa.

2009 m. T. Gintaras Vitkus SJ skiriamas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos provincijolu.

2009 m. T. Aldonas Gudaitis SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi.

2009 m. Švenčiame 360 metų Kauno jėzuitų gimnazijos įkūrimo sukaktį.

2012 m. T. Aldonas Gudaitis SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu.

2012 m. Br. Virgilijus Saulius SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi.

2015 m. T. Eugenijus Markovas SJ skiriamas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu.

2016 m. T. Rytis Gurkšnys SJ skiriamas gimnazijos direktoriumi.

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių