facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

J.Giedraičio vardo stipendijų įteikimo šventė

Birželis 26, 2018

Tęsiant gražią draugystę su Tautos fondu, vakar Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniams ir vėl įteiktos Juozo Giedraičio vardo stipendijos. Šiemet jomis džiaugėsi net 5 gimnazistai: Aušrinė Vilimaitė 8 d kl., Rusnė Vaičiulytė 8 a kl., Ginas Balandinskas 8 d kl., Ieva Marija Chmieliauskaitė I b kl. bei Milda Noskovaitė 8 a kl. Kaip ir kiekvienais metais, į stipendijas pretendavę mokiniai turėjo parašyti rašinį paskirta tema. Šiemet, minint valstybės atkūrimo šimtmetį, jie samprotavo tema: „Per tikėjimą ir kančią į šimtmečio Lietuvą“, o Ievos Marijos Chmieliauskaitės rašinys dar pateko tarp trijų geriausiųjų per visą Lietuvą ir buvo apdovanotas piniginiu prizu.

Stipendijų įteikimo šventėje šiemet dalyvavo gausus būrys garbingų svečių. Be pagrindinio stipendijų teikimo iniciatoriaus, Jono Vainiaus, iškilmėje apsilankė ir t. Gediminas Kijauskas SJ, o taip pat Laimutis Purlys, bei vienas iš fondo rėmėjų, Antanas Dambriūnas.

Renginį pradėjo vienas iš Juozo Giedraičio fondo steigėjų, administratorius, Jonas Vainius išsamiai pristatęs Juozo Giedraičio asmenybę, kaip aktyvų visuomenininką, teisininką, nuo 1949 m. įsitraukusį į  Tremtinių ir JAV lietuvių bendruomenės veiklą ir nuveikusį daugybę reikšmingų darbų mūsų šalies labui. Vėliau, šventės dalyviams Laimutis Purlys pristatė Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdį ir jo veiklą, bet pasakojo apie savo tėvus, partizanus, Vaclovą Purlį – Diemedį bei Apoloniją Purlienę – Rugiagėlę, kurie nepaisant kankinimų ir tardymų narsiai kovėsi už Lietuvos laisvę pasitelkdami tikėjimą. Šventė baigta bendra nuotrauka ir pabendravimu, kurios metu mokiniai dalinosi savo džiugiomis emocijomis ir gauta motyvacija, siekti dar aukštesnių rezultatų.

Kauno jėzuitų gimnazija nuoširdžiai dėkoja Juozo Giedraičio fondui už jų vykdomą prasmingą misiją  – remti patriotišką ir katalikišką švietimą, skiriant lėšų Lietuvos katalikiškose mokyklose ir gimnazijose besimokantiems pavyzdingiems mokiniams.

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Konsultacijos

Infrastruktūra ir modernizavimas

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių