facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Liturgija

Eucharistija

Vatikano II Susirinkimas liudija, kad „iš Eucharistijos kaip iš šaltinio trykšta į mus malonė, kuri veiksmingiausiai leidžia pasiekti žmonių pašventinimą Kristuje bei Dievo pašlovinimą, kurių kaip tikslo siekiama visais kitais Bažnyčios darbais“ (SC 10). Žmonių pašventinimas vyksta iš Eucharistijos tekančios malonės. Todėl KJG bendruomenė renkasi bendriems Eucharistijos šventimams bažnyčioje.

Mokslo metų pradžioje, prieš šv. Kalėdas, per šventes, paskutinį skambutį ir abiturientų išleistuves švenčiama iškilminga Eucharistija, kurioje dalyvauja gimnazijos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, tėvai, alumnai, svečiai.  

Bažnyčia – tai vieta, skirta dvasiškai augti, garbinti Dievą, asmeniškai kartu su bendruomene melstis. Paskirtomis dienomis mokiniai dalyvauja gimnazijos bendruomenės šv. Mišių aukoje ir liturgijoje Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, sekmadieniais – savo parapijos ar kitoje bažnyčioje.

 

Taizė pamaldos

Per Taizė pamaldas dalinamasi įvairiomis mintimis biblinėmis temomis. Taigi mokiniai iš naujo atranda bendrystės ir draugystės dovaną, kurią gali duoti tik Jėzaus Kristaus Evangelija. Taizė pamaldos skatina krikščionių vienybę visame pasaulyje. Daug jaunų žmonių puikiai supranta, kodėl yra svarbi krikščionių vienybė. Jie žino, kaip susiskaldymų našta gali slėgti krikščionių liudijimą ir trukdyti naujos visuomenės kūrimui. Taizé jie randa tam tikrą „bendruomenės parabolę“, kuri padeda įveikti praeities nesantaiką ir kartu žvelgti į bendryste ir draugyste paženklintą ateitį. 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių