facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Misija

Šiais principais ir nuostatomis yra grindžiama Kauno jėzuitų gimnazijos misija.
Kauno jėzuitų gimnazija – krikščioniška bendruomenė - remdamasi jėzuitų švietimo paveldu, ugdo dvasingus, kūrybingus, socialius, išsilavinusius bei sportiškus asmenis, pasauliui atvirus demokratinės valstybės piliečius, siekiančius socialinio teisingumo ir skiriančius savo gabumus Dievo ir artimo tarnystei.


KJG ugdymą grindžia:

• Romos Katalikų Bažnyčios mokymu;
• Jėzuitų švietimo paveldu;
• Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais;
• Tarptautinio bakalaureato organizacijos ugdymo principais.


KJG ugdymo principai:

• siekia visuminio (dvasinio, akademinio, socialinio, meninio, sportinio) ugdymo, kuris padėtų formuotis visapusiškai asmenybei;
• skatina tikėjimo augimą bei Dievo valios ieškojimą per tikybos ir kitų dalykų pamokas, šv. Mišias, rekolekcijas, vertybių ugdymo programas;
• siūlo  programų  įvairovę, kuri skatina intelektines galias, smalsumo bei atradimo dvasią;
• taiko gamtamokslinius tyrinėjimus, ugdo  kritiškumą, savarankiškumą;
• moko pagilintai kalbų, ypač gimtosios;
• skatina siekti aukštesniųjų mokymosi pasiekimų, užtikrina tarptautinių diplomų įgijimą, skatina siekti aukštojo išsilavinimo;
• ugdo bendruomeninį jausmą, organizuojant įvairias socialines veiklas;
• rūpinasi kiekvienu mokiniu ir padeda atrasti pašaukimą;
• kuria džiugią atmosferą, saugią ir draugišką aplinką;
• moko gerbti savo kultūrą, skatina kūrybiškumą;
• formuoja estetišką aplinką;
• skatina sportuoti, branginti sveiką gyvenseną.

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių