facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Moksleivių ateitininkų kuopa

Kuopos narių AMŽIUS: 8-IV klasių mokiniai

Kuopos LAIKAS ir VIETA: penktadieniais 15 val. 30 min., Laisvės al. 13, 407 kab. Kaunas.

Kuopos TIKSLAS – augti brandžiomis asmenybėmis ir stiprinti charakterį. Kuopą lankantys nariai ugdosi dorybes ir įgauna jas atitinkančias kompetencijas:

DORYBĖ

KOMPETENCIJA

Meilė (Caritas)

Suvokimas dalykų, būtinų tikrai žmogaus laimei

Tikėjimas (Fides)

Gebėjimas būti nuomonės lyderiu artimoje aplinkoje ir visuomenėje

Supratingumas (Prudentia)

Gebėjimas siekti bendrystės ir sutartinai veikti

Drąsa (Fortitudinis)

Gebėjimas išsaugoti visuomenės bendrąjį gėrį sudarančius gėrius

Tikėjimas (Fides)

Gebėjimas ieškoti tiesos

Teisingumas (Iustitia)

Tinkamas santykis su Dievu

Viltis (Spes), Saikingumas (Temperantia)

Kūrybinio potencialo plėtojimas ir naudojimas

Kuopos VEIKLA – užsiėmimų metu vyksta gilinimasis į įvairias temas susitinkant su svečiais, skaitant ir aptariant tekstus, užsiimant kūrybine veikla, organizuojant renginius ir kt.

Kuopa ORGANIZACIJOJE – kuopa priklauso nevyriausybinei organizacijai „ATEITNINKŲ FEDERACIJA“. Ji vadovaujasi 5 principais: katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu ir šeimiškumu. Ateitininkų šūkis: „Visa atnaujinti Kristuje!“.

Ateitininkų RENGINIAI – moksleiviai ateitininkai kviečiami dalyvauti Moksleivių ateitininkų akademijose (kelių dienų stovykla mokinių atostogų metu, kuri leidžia pagilinti žinias tam tikroje temoje), eiti į žygius, dalyvauti rekolekcijose ir kituose ateitininkiškuose renginiuose. Vasaros pradžioje kuopa kartu stovyklauja Dotnuvos vienuolyne, Kėdainių raj.

Šv. Ignaco Lojolos ateitininkų kuopa organizuoja renginį Kauno miestui „Padžiauk sofą“.

Ateitininkų kuopą globoja: Eglė Labutytė (8-687-84718) ir Julija Ladigaitė (8-615-99647).

Norinčius kviečiame parašyti el. paštu ilak.ateitis@gmail.com arba paskambinti nurodytais telefonais Eglei arba Julijai.

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių