facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Projektai

Europos miestai: praeities veidrodžiai ir rytojaus atspindžiai

Erasmus+ projektai nėra naujiena Kauno jėzuitų gimnazijoje, tačiau pagaliau į mokyklą atkeliavo ir projektas prancūzų kalba! Dar 2018 m. rugsėjo mėnesį gimnazijoje prancūzų kalbos besimokantys mokiniai įsitraukė į Erasmus+ projektą „Europos miestai: praeities veidrodžiai ir rytojaus atspindžiai“, vienijantį keturias šalis: Prancūziją, Bulgariją, Rumuniją ir Lietuvą.

Kadangi dažnai nepažįstame net ir kaimyninių šalių kultūros, šiame projekte mokiniai buvo kviečiami atrasti skirtingus Europos miestus, susipažinti su jų praeitimi ir dabartimi, diskutuoti apie Europos pilietybę, aiškintis, ką reiškia būti kitokiam, gyventi kitaip. Dalyviai skatinami apmąstyti tarpkultūriškumo sąvoką bei gerinti prancūzų kalbos įgūdžius ir savo akademines žinias ne tik geografijos, ekonomikos, istorijos, literatūros, architektūros ir pan. srityse.
 
Gimnazijos mokiniai jau lankėsi Prancūzijoje, kur turėjo galimybę pažinti Grenoblio miestą ir patirti jo gyvenimo ritmą. Taip pat jau nukeliauta į Rumuniją, kur mėgautasi pažintimi su Bukareštu, ir į Bulgariją, kur atrastas nepaprastai žavingas Veliko Trnovo miestas. Pagaliau projekto dalyviai kovo 15 d. atvyksta ir į Kauną, kur juos su miestu ir prancūziškais jo slėpiniais supažindins jau Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniai. Nekantriai laukiame atvykstant!
 
***
 
Europos komisija 2018-uosius metus paskelbė Europos kultūros paveldo metais.  Visoje Europoje planuojami įvairūs renginiai, iniciatyvos, akcijos, siekiant skatinti žmones domėtis tiek savo šalies, tiek Europos kultūriniu paveldu. Tuo pačiu skatinama Europos bendrystė. Kultūrinis paveldas aktualus ypač mažų Europos valstybių tapatybės pripažinimui ir įtvirtinimui. Europos Sąjungos institucijos įsipareigojo finansuoti įvairaus tipo iniciatyvas ir projektus, siekiant supažindinti, saugoti ir tvariai naudoti kultūrinio paveldo vertybes. Jėzuitų gimnazija, siekdama stiprinti savo tapatumą, pranešdama Europai apie vietos bendruomenei priklausančias kultūrines vertybes dalyvauja Erasmus+ finansuojamoje programoje „Denk-mal – ein Denkmal“ (Pagalvok – paminklas) 2018-1-DE03-KA229-047288_5. Pagal veiklos pobūdį projektas orientuotas į mokyklų mainų partnerystę, vykdant trumpalaikius mokinių ir mokytojų mobilumus į projekte dalyvaujančias šalis: Vokietiją, Švediją, Latviją, Belgiją, Bulgariją. Pagal projekto sąmatą numatyti 14-kos  asmenų mobilumai. Projekto trukmė 17 mėn. iki 2020 -01 -31. Erasmus + programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas. Projekto koordinatoriaus vardu, kviečiu moksleivius imtis iniciatyvos ir prisidėti prie Europą vienijančio projekto. Projekto koordinatorius Ingrida Stonienė

***

Europos jėzuitų švietimo projektas (Jesuit European Educational Project - JEEP) Kauno jėzuitų gimnazijoje gyvuoja daugiau nei dešimt metų. Plačiau skaitykite: https://englishbkjg.wixsite.com/jeepkjg

***

2017-2019 mm. Kauno jėzuitų gimnazijoje vykdomas Erasmus+ programos KA 2 strateginių  tarpmokyklinių partnerysčių projektas tema Refugees Matter: from Challenges to  Opportunities.
Daugiau informacijos

***

Projekto knyga E-book „Refugees Matter“

***

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių