facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Solidarumo fondas

Solidarumo fondas siekia užtikrinti, jog mokamas mokslas nebūtų kliūtis vaikams iš sunkiau besiverčiančių šeimų mokytis gimnazijoje. Kasmet nuo atlyginimo už ugdymą atleidžiama iki 10 proc. mokinių, jų mokestis dengiamas iš Solidarumo fondo lėšų.

2020–2021 mokslo metams dydis:

Mokiniams, kuriems mokymosi sutartis sudaryta iki 2019-08-31:

5–8 klasėms – 580 eurų;

I–IV gimnazijos klasėms – 400 eurų;

Parengiamosioms tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasėms – 3 000 eurų.

Mokiniams, kuriems mokymosi sutartis sudaryta nuo 2019-09-01:

5–8 klasėms – 820 eurų;

I–IV gimnazijos klasėms – 480 eurų;

Tarptautinio bakalaureato diplomo klasėms – 840 eurų;

Parengiamosioms tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasėms – 3 000 eurų. Daugiau informacijos čia: http://www.kjg.lt/lt/atlyginimas-uz-ugdyma

 

Iš Solidarumo fondo taip pat skiriamos stipendijos puikiai besimokantiems ir aktyviems mokiniams, kurie įstoja į Parengiamąją tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasę ir neturi galimybių sumokėti 3000 eurų. 2019–2020 m. m. gavome 46 šeimų prašymus dėl atleidimo nuo atlyginimo už ugdymą. Visi prašymai iš dalies arba pilnai patenkinti, tam skirta  –  26577,00 eurų. Tai visos Solidarumo fonde per 2019 m. surinktos lėšos.

 

Šiais metais Solidarumo fonde kaupiamos lėšos 2020–2021 m. m. prašymų nuo atlyginimo už ugdymą tenkinimui.

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių