facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Sportiškumas

KJG moksleiviai kūno kultūros pamokose ne tik išmoksta įvairių fizinių pratimų, kurie stiprina kūną, susipažįsta su skirtingomis sporto šakomis, tokiomis kaip krepšinis, tinklinis, lengvoji atletika, bet taip pat yra skatinami:
 
• siekti visavertės mitybos;
• nebijoti ieškoti atsakymų į klausimus, kylančius brendimo laikotarpiu; 
• ugdytis neigiamą požiūrį į alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą; 
• mokėti susitarti ir dirbti komandoje, siekti bendro tikslo ir kompromiso, derinti savo ir kitų grupės narių nuomonę; 
• sąžiningai ir garbingai rungtyniauti;
• stengtis pažinti asmenines savybes ir pagal jas pasirinkti netradicinio judėjimo būdus;
• padėti silpnesniam;
• stengtis susiformuoti taisyklingą laikyseną;
• stengtis taisyklingai kvėpuoti;
• ugdytis judesio kultūrą.
 
KJG, siekdama užtikrinti kuo patogesnes sąlygas moksleiviams ugdyti savo sportiškumą, šiuo metu nuomoja šalimais įsikūrusių švietimo įstaigų sales, tačiau ateityje naujose patalpose planuoja įrengti dideles sporto sales (vieną iš jų atitinkančią FIBA reikalavimus), kurios bus svarbi naujai statomo Daugiafunkcio centro dalis. Plačiau apie projektą žr. svetainės skiltyje Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras. 
151315131513151315131513151315131513151315131513

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių