facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Sveikiname naująjį gimnazijos direktorių

Spalis 01, 2019

Po trijų metų tarnystės su gimnazija atsisveikino direktorius, kun.Rytis Gurkšnys SJ. Dėkojame jam už pasiaukojimą ir atsidavimą. Linkime jam Aukščiausiojo palaimos ir vedimo.

Tuo pačiu sveikiname naująjį direktorių t. Aldoną Gudaitį SJ, kuris iki šiol buvo mūsų bendruomenės narys ir rūpinosi mokytojų bei tėvelių dvasiniu vedimu. Linkime t. Aldonui ir toliau vesti bendruomenę ir atrasti Dievą visuose dalykuose.

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių