facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa, pasižyminti dideliais akademiniai reikalavimais, subalansuotu ugdymo planu, yra skirta 16–19 metų III- IV klasių mokiniams. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta geriausi pasaulio universitetai.

 

Tarptautinio bakalaureato organizacija (TBO) įkurta 1968 m. Ženevoje. Šiuo metu TBO priklauso apie 2580 mokyklų 134 pasaulio šalyse.

TBO vadovaujasi šiais ugdymo principais, kurie:

  • pripažįstami pasaulyje, remiasi įvairių šalių ugdymo sistemomis;
  • garantuoja individualų mokymąsi, skatina kalbų, ypač gimtosios, mokymąsi;
  • gilina dalykų suvokimą, užtikrina visapusišką ugdymą, derina fizinius, protinius, emocinius ir etninius asmenybės ypatumus;
  • integruotas pažinimo teorijos kursas padeda suvokti pažinimo esmę;
  • plėtoja mokymosi įgūdžius, plėtoja individualaus ir grupinio darbo įgūdžius;
  • moko pasaulio suvokimą sieti su savosios kultūros pažinimu;
  • stiprina mokymosi motyvaciją, skatina siekti visapusiško išsilavinimo;
  • vadovaujasi vienodu, objektyviu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai.

IB egzaminų rezultatai 2019

Pre-IB

While creating a Christian community on the basis of Jesuit Education, Kaunas Jesuit High School aims to develop a creative, responsible and well educated person, a citizen of a democratic country, who devotes his/her talents to the service of God as well as the society and strives for social justice.

 

PRE-IB DIPLOMA PROGRAMME

AT KAUNAS JESUIT HIGH SCHOOL 2018

The Preparatory International Baccalaureate (Pre-IB) Diploma Programme is designed to prepare students for successful studies in the International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). This program aims at the highest academic achievement. It includes intensive development of communication, personal project management and community service skills.

The central focus of the Pre-IB years at KJHS is the development of skills that will be carried through the Diploma Programme and beyond it. Such skills as an ability to analyse, interpret data,  communicate, apply creative problem solving methods, research, think critically and manage time are developed through all of the courses. Assessment tasks resemble the types of the assessment that students will face later in their learning process, ranging  from  essay  writing,  lab  reports, source  analysis,  mathematical research projects and more.

A group of 10-15 students, comprising the most academically advanced grade I applicants, will be accepted into the Pre-IB class. Learning in a small class environment provides more opportunities for the student’s academic and personal development. It allows the teacher to pay more attention to the students’ individual needs and unleash his/her unique talents.

Students wishing to enroll in the Pre-IB Diploma Programme at Kaunas Jesuit High School (KJHS) must complete all of the standard KJHS admissions procedures. 

Pre-IB BOOKLET 2018 Kaunas Jesuit School

PARENGIAMOJI TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMA 2018

PRE-IB KLASĖ

Vadovaudamasi Kauno jėzuitų gimnazijos (KJG) valdybos nutarimu (2017-01-12) gimnazija formuoja papildomą I-ąją gimnazijos klasę, kurioje mokymasis vyks anglų kalba.  Parengiamoji Tarptautinio bakalaureato (Pre-IB) Diplomo programos klasė skirta I gimnazijos klasės mokiniams, siekiantiems geriau pasiruošti mokytis Tarptautinio bakalaureato Diplomo programoje (III-IV gimnazijos klasėse). Kitų užsienio mokyklų patirtis rodo, kad mokymasis dvejų metų Pre-IB programoje (I-II gimnazijos klasė) padeda mokiniams pasiekti aukščiausių akademinių rezultatų, suformuoja įgūdžius atlikti mokslinį tiriamąjį darbą, išmoko parengti ir įgyvendinti individualius bendradarbiavimo ir tarnavimo bendruomenei projektus.

Konkurso būdu į I Pre-IB klasę priimama 10-15 geriausių I gimnazijos klasės mokinių iš Lietuvos ir užsienio šalių. Mokymasis mažoje klasėje suteikia mokiniui galimybę ugdyti asmenines galias, o mokytojams – skirti daugiau dėmesio kiekvieno mokinio individualiems mokymosi poreikiams. Pre-IB mokymosi aplinka padeda mokiniui atskleisti ir geriau panaudoti jo unikalius talentus bei gabumus.

Priėmimo į KJG Pre-IB klasę nuostatai, patvirtinti KJG savininko, ir detalus šios programos aprašymas paskelbti anglų kalba.

Laukiame jūsų ir sėkmės stojant į šią šiuo metu vienintelę programą Lietuvoje.

 

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių