facebook icon
mobile menu

 

Kauno Jėzuitų Gimnazija

Ugdymas karjerai

Dėl rekomendacijų (UCAS, Common App, įvairioms mainų programoms ir t. t.) prašome kreiptis į karjeros konsultantę Indrę Railienę (Google Meet kambarys: https://meet.google.com/qge-yrdt-biq) ne vėliau nei prieš dvi savaites iki galutinio rekomendacijos pateikimo termino. 

 

Ugdymas karjerai – tai nuoseklus ir kryptingas asmens parengimas profesijos pasirinkimui bendrojo lavinimo, profesinio informavimo ir konsultavimo priemonėmis.

Profesinis orientavimas  =  Karjeros paslaugos, skirtos 
- padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes;
- sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą;

Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos gimnazijoje:

Karjera1

- Ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, Karjeros diena ir t.t.)


- Karjeros konsultavimas(individualios ir grupinės konsultacijos)


- Karjeros informavimas (tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas: susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais, alumnais, išvykos į darbo biržą, universitetus ir t.t.)


- Profesinis veiklinimas – socialinė praktika, kurios metu mokinys kaupia darbinę patirtį, gali išmėginti save skirtingose      veiklose, pasitikrinant savo jėgas ir profesinę motyvaciją.

        Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti?

Karjera2

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas
- Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
- Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis

 

Karjeros galimybių pažinimas 
- Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.
- Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
- Pažinti kintantį darbo pasaulį.

 Karjeros planavimas

- Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.
- Priimti karjeros sprendimus.
- Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

Karjeros įgyvendinimas

- Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
- Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
- Tikslingai ieškoti darbo.

         Kaip pasirinkti karjeros kelią?

         Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

Renginių kalendorius

DAUGIAU

Infrastruktūra ir modernizavimas

Konsultacijos

Daugiafunkcinis mokslo ir sporto centras

Mūsų rėmėjai

Partneriai / 2017-06-01

Partneriai: 
KLAUSKITE!

KONTAKTŲ FORMA

KONTAKTŲ FORMA / 2014-08-09

Klausimus prašome pateikti el. pašto adresu: kjg@kjg.lt

Lietuvių